Uszczelnienia podstawowe

o-ring

O-RING

Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym. Jest wykonywany z materiałów elastomerowych takich jak: NBR, EPDM,VMQ, HEBR. ACM, NEOPREN, FVMQ, IIR, SBR, NR, FKM, FFKM, AU, CSM, ECO. Pierścienie typu o-ring pracują z reguły w zakresie temperatur od -40°C do + 200 °C. Mają zastosowanie w kontakcie z olejami i cieczami hydraulicznymi na bazie olejów mineralnych przy ciśnieniu statycznym do 100 Bar oraz o ciśnieniu wyższym, do mediów agresywnych chemicznie i wyższych temperatur, cieczy hydraulicznych na bazie glikoli płynów hamulcowych oraz gorącej wody.

Materiał NBR KAUCZUK BUTADIENOWO – AKRYLONITRYLOWY

Właściwości:

 • niska odporność na czynniki atmosferyczne i ozon
 • wysoka wytrzymałość na zerwanie
 • odporność termiczna -30°C/+100°C
 • odporny na działanie olejów i paliwa
 • odporny na węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta
 • odporny na lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
 • odporny na niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny poliglikolu z wodą
 • odporny na rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach

 

 • nie odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • nie odporny na ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • nie odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli

Materiał EPDM-KAUCZUK ETYLENOWO – PROPYLENOWY

EPDM posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (ozon), odporność na działanie wody, dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C, twardość w zakresie od 40-90 skali twardości Shore’a typu A

 • odporny na gorąca woda
 • odporny na parę wodną roztwory mydła i środki piorące
 • odporny na środowisko utleniające
 • odporny na kwasy
 • odporny na zasady
 • odporny na ketony
 • odporny na benzynę
 • odporny na trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD
 • odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli

 

 • nie odporny mineralne oleje i smary
 • nie odporny na benzynę
 • nie odporny na węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane

Materiał VMQ-KAUCZUK SILIKONOWY

Oringi VMQ wykazują odporność na temperatury od -60°C do +200°C, krótkotrwale do +250°C.

Silikonowe uszczelnienia są stosowane zwykle jako uszczelnienia statyczne. nie mogą być używane do pracy ruchowej, ponieważ wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

 

Właściwości:

 • doskonałą odpornością na działanie: powietrza, tlenu, ozonu, wody do +100°C, alkoholi, smarów i olejów mineralnych, płyny hydrauliczne glikoli
 • znakomitą dielektrycznością (izolacją prądu)
 • niską odpornością na ścieranie i rozciąganie
 • nie przenoszą zapachu ani smaku dlatego często są używane w przemyśle spożywczym
 • mogą posiadać atest spożywczy
 • ognioodpornością
 • wysoką przepuszczalnością gazów

MATERIAŁ FKM /FPM- KAUCZUK FLUOROWY

Oringi Fluorowe wykazują odporność na temperatury od -20°C do +205°C, krótkotrwale do +230°C.

Oringi FPM ze względu na swoją odporność chemiczną i temperaturową są powszechnie używane w przemyśle i lotnictwie. Zapewniają długą i bezawaryjną prace minimalizując koszty napraw i przestojów. Oringi FKM wystepują w kolorach: oringi Vitonowe czarne, oringi fluorowe zielone, oringi FPM brązowe.

 

Właściwości:

 • dużą odpornością chemiczną i cieplną, oringi FPM są praktycznie niepalne
 • odpornością na oleje i paliwa, promieniowanie ultrafioletowe, ozon
 • niską przepuszczalnością gazu
 • doskonała odporność na starzenie

X-RING, Q-RING

Pierścień uszczelniający o przekroju X. Jest wykonywany z materiałów elastomerowych takich jak NBR, FKM, EPDM w zakresie twardości: 70 ÷ 90º ShA. Maksymalne ciśnienie pracy 40MPa. Ma zastosowanie w węzłach uszczelniających statycznych oraz ruchowych w ruchu postępowo zwrotnym i obrotowo-oscylacyjnym. Cechują się wysoką stabilnością pracy w węźle uszczelniającym.